Sweden Taxi Kiruna AB

Beställning av taxi & prisuppgift ring 0980 – 12020
eller maila bokning@taxikiruna.se
Fax beställningcentralen 0980 – 16573

Kontoret

Mån-fredag 08.00-16.00
Reklamationer om du som kund har klagomål eller andra synpunkter.

Skriv gärna en rad nedanför och skicka till oss.
Genom att kontakta oss hjälper du oss att bli bättre.

United Kingdom Taxi Kiruna AB

Call taxi & prices 0980-12020
or email bokning@taxikiruna.se for reservations
Fax dispatching center 0980-16573

The Office

Mon-Fri 08:00 to 16:00

Complaints or other comments.

Please write a message below and send to us.
By contacting us you will help by improve our service.